Hospitaliteit

Onder  Hospitaliteit Mechelen-Brussel 
verstaan wij zowel de verzorgers als de ‘zieken’.  

De hospitaliteit MB verenigt mannen en vrouwen  die zich tijdens het ganse jaar vrijwillig inzetten ten dienste van personen die door ziekte of handicap gehinderd zijn. 
Hij vraagt de nodige ‘goodwill’ en ook de gezondheid die hen toelaat hun dienst correct te doen.  

Lourdes is een plaats waar waarden op zijn kop worden gezet: de zieken en gehandicapten komen op de eerste plaats. “Al diegenen die terugkomen van Lourdes stellen vast dat ze veranderd zijn en dat ze geraakt werden. Geraakt door de glimlach van de zieken waarmee ze op stap gingen. Geraakt door de grote broederlijkheid met internationaal karakter. In Lourdes beleeft men de genade van het geven en krijgt men die van het zich nuttig kunnen maken. “  
(Régis-Marie de la Teyssonnière, hoofdaalmoezenier van de Hospitaliteit – in “Lourdes magazine 148/2007, p. 24)