De bedevaart

Waarom op bedevaart gaan? 
 
De bedevaarder verplaatst zich om op een gezegende plaats God te ontmoeten, met de bedoeling eer te brengen aan een heilig persoon of aan een buitengewone religieuze gebeurtenis. 
Zo wordt de bedevaart een geloofsuiting met verschillende etappes: 
Het vertrek wijst op de wil om een geloofsdaad te stellen met het doel ons inwendig leven te verdiepen. 
De verplaatsing is heilzaam: we laten al onze dagelijkse bekommernissen even achter ons om in alle oprechtheid en met heel ons wezen, tegenover onszelf te staan. 
Het bezoek aan het Heiligdom, is de gelegenheid bij uitstek om te smeken om genade en om al onze noden, intiemste behoeftes en armoede voor de Heer en de Maagd Maria neer te leggen. Wij bidden voor onze naaste verwanten die het geluk niet hebben gehad ons te vergezellen. 
De terugweg naar huis laat ons toe om met een nieuwe evangelische perceptie ons gewone dagelijkse leven te hervatten. 
Je kan geen werkelijke bedevaart ondernemen zonder er het leven lang getekend door te zijn.

Lourdes, de Wereld
in het licht van het Evangelie

Wij  hebben in familieverband aan de Lourdesbedevaart van “Mechelen-Brussel” deelgenomen. Van Lourdes kom je niet helemaal terug als voorheen, en voor mij als diaken, was het een ware ‘diaconale boost’. 
Beeld je eens in dat de helft van de zieken en gehandicapten van Lourdes naar Oostende, Knokke, Koksijde, enz. zouden afzakken: het zou een ruïne zijn voor onze kustbadplaatsen! 
Maar in Lourdes is dat heel normaal: de ziekenprocessie heeft zelfs drie sterren gekregen in het Groene Michelin boek. 
Dát is de zin en de boodschap van Lourdes… Dat wat in de verschijningen aan Bernadette aan het licht komt is de waarheid voor onze wereld zoals het Evangelie het ons wil laten zien. Wij zijn soms te oppervlakkig en stellen ons tevreden met uiterlijkheden. Af en toe breekt er echter toch licht door, wat niemand meer verwacht had. 
Lourdes – dat ieder jaar 6 miljoen pelgrims “van alle rassen, talen en volken” en ongeveer 100.000 vrijwilligers ontvangt – is zo de paradoxale plaats geworden waar zieke en gehandicapte mensen op de eerste plaats komen. Daar verschijnt de wereld zoals wij ze in het licht van het Evangelie zouden moeten zien. Heeft Jezus zijn leerlingen niet gevraagd de kleinen, de kinderen, de invaliden en zieken tot zich te laten komen? 
In Lourdes ziet men een massa volk in gebedshouding en ontelbare daden van naastenliefde door “hospitaliers” (ziekenhelpers), vrijwillig(st)ers, het personeel van de bedevaartplaatsen, bij de baden, in de kapel van de Verzoening… Op zichzelf is dat reeds een evangelische boodschap.  

Lourdes toont ons hoe een ander soort menselijkheid mogelijk is: menselijkheid volgens het hart van God

In Lourdes is Maria, de Moeder van Smarten ons zo dichtbij, dat het niet moeilijk is om onszelf en al onze intenties aan haar toe te vertrouwen. Zij blijft altijd bereikbaar, zoals een moeder voor elk van haar kinderen. Maria waakt over ons sinds Jezus haar van op zijn kruis, als onze Moeder aan ons heeft gegeven. Zo verkondigt zij de goddelijke kracht die in een mensenleven werkzaam is, want, ook zij, getuigt dat “niets onmogelijk is voor God” (Luk 1,37). 
Ik wens jullie allemaal toe de Lourdeservaring te mogen beleven en zoals Maria, in volle vertrouwen “ja” te zeggen aan het goddelijk project met jullie leven: een “jawoord” dat iedere dag moet worden herhaald. 
Ja, AVE MARIA! 

Christian Van Robaeys, Permanent deken

Samen op weg…… naar Lourdes! 
 
Na een onderbreking van twee jaren komen de voorbereidingen voor de bedevaart naar Lourdes in een versnelling terecht. De twijfel van de voorbije maanden wordt met de mooie lente weer weggevaagd, de coronapandemie kent zijn laatste tekenen van verzet, tijd om opnieuw voluit te gaan en alle twijfels opzij te schuiven. We gaan opnieuw op bedevaart naar Lourdes. En ja, vertel het maar aan iedereen, spreek iedereen aan en maak de droom waar om met velen een week samen te leven, te bidden, te ontspannen, kortom gemeenschap te maken. En daartoe is Maria het bindmiddel. Onze zorgen en lasten, onze vreugde en pijn, bij haar kunnen we met alles terecht. 
Bedevaarten is samen op weg gaan, met velen de trein opstappen en het leven delen met elkaar. Zoals de paus ons uitnodigt, is dit een vorm van synodaal proces – “synode” betekent “samen op weg gaan” – waarin we naar God en elkaar kunnen luisteren. Een unieke kans om met je hele parochiegemeenschap de verbondenheid te verstevigen.  
“Ga zeggen…”, het is de zending die aan Bernadette toevertrouwd werd door Maria. Aan ons om dit verhaal van verbondenheid verder gestalte te geven en dit uit te dragen in onze parochies en gemeenschappen. Te beginnen met onze pastores, naar wie Bernadette voor het eerst werd gestuurd: “Ga zeggen aan de priesters” vertelt Maria haar. Maar deze roep betreft de hele Kerk, het hele Volk van God, dat uitgenodigd wordt om in processie naar Lourdes te komen. 
Om dit mooie avontuur te beleven, hebben we de handen in elkaar geslagen met de bedevaart van Doornik, met wie we ook de trein delen. We zullen enkele momenten samen beleven naast het eigen programma van onze tweetalige bedevaart. Het is voor ons een groot genoegen dat dit jaar onze aartsbisschop, kardinaal Jozef De Kesel, ons zal vergezellen.  
 
De bedevaart staat open voor iedereen: kinderen, jongeren, volwassenen, valide en mindervalide personen. Het hele team van hospitaliers staat klaar om hen te begeleiden. We kunnen ook rekenen op de gidsen en scouts en op een groep jongeren in dienst van de hospitaliteit. We reizen met de TGV en in Lourdes verblijven we in verschillende hotels waaruit de bedevaarders hun keuze kunnen maken. Mindervalide personen en zieken logeren in het Accueil Notre-Dame, gelegen in het hart van het heiligdom. Daar zijn alle voorzieningen om hen een comfortabel en aangenaam verblijf aan te bieden.  
 
In Lourdes nemen we deel aan de grote internationale bijeenkomsten met pelgrims van over de hele wereld: de internationale mis, de eucharistische processie, de mariale lichtprocessie… maar ook andere activiteiten onder elkaar of met de andere Belgische pelgrims zoals de mis aan de grot, het rozenkransgebed, de biecht en verzoening, de ziekenzalving, een bezoek aan het heiligdom en de stad of een excursie in de omgeving. 
Aarzel dus niet om antwoord te geven aan Maria’s uitnodiging om deze zomer op bedevaart naar Lourdes te gaan. De Heer wil jullie verwennen!  
 
Kanunnik Luc Terlinden 
Vicaris-generaal