Aartsbisdom Mechelen - Brussel
dienst Diocesane Bedevaarten 

Vervul uw wens, uw droom eens naar Lourdes op bedevaart te gaan 


Waarom op bedevaart gaan? 

Lourdes toont ons hoe een ander soort menselijkheid mogelijk is: menselijkheid volgens het hart van God
Lourdes, de Wereld
in het licht van het Evangelie

De bedevaarder verplaatst zich om op een gezegende plaats God te ontmoeten, met de bedoeling eer te brengen aan een heilig persoon of aan een buitengewone religieuze gebeurtenis. 
Zo wordt de bedevaart een geloofsuiting met verschillende etappes: 
Het vertrek wijst op de wil om een geloofsdaad te stellen met het doel ons inwendig leven te verdiepen. 
De verplaatsing is heilzaam: we laten al onze dagelijkse bekommernissen even achter ons om in alle oprechtheid en met heel ons wezen, tegenover onszelf te staan. 
Het bezoek aan het Heiligdom, is de gelegenheid bij uitstek om te smeken om genade en om al onze noden, intiemste behoeftes en armoede voor de Heer en de Maagd Maria neer te leggen. Wij bidden voor onze naaste verwanten die het geluk niet hebben gehad ons te vergezellen. 
De terugweg naar huis laat ons toe om met een nieuwe evangelische perceptie ons gewone dagelijkse leven te hervatten. 
Je kan geen werkelijke bedevaart ondernemen zonder er het leven lang getekend door te zijn. 

Wij  hebben in familieverband aan de Lourdesbedevaart van “Mechelen-Brussel” deelgenomen. Van Lourdes kom je niet helemaal terug als voorheen, en voor mij als diaken, was het een ware ‘diaconale boost’. 
Beeld je eens in dat de helft van de zieken en gehandicapten van Lourdes naar Oostende, Knokke, Koksijde, enz. zouden afzakken: het zou een ruïne zijn voor onze kustbadplaatsen! 
Maar in Lourdes is dat heel normaal: de ziekenprocessie heeft zelfs drie sterren gekregen in het Groene Michelin boek. 
Dát is de zin en de boodschap van Lourdes… Dat wat in de verschijningen aan Bernadette aan het licht komt is de waarheid voor onze wereld zoals het Evangelie het ons wil laten zien. Wij zijn soms te oppervlakkig en stellen ons tevreden met uiterlijkheden. Af en toe breekt er echter toch licht door, wat niemand meer verwacht had. 
Lourdes – dat ieder jaar 6 miljoen pelgrims “van alle rassen, talen en volken” en ongeveer 100.000 vrijwilligers ontvangt – is zo de paradoxale plaats geworden waar zieke en gehandicapte mensen op de eerste plaats komen. Daar verschijnt de wereld zoals wij ze in het licht van het Evangelie zouden moeten zien. Heeft Jezus zijn leerlingen niet gevraagd de kleinen, de kinderen, de invaliden en zieken tot zich te laten komen? 
In Lourdes ziet men een massa volk in gebedshouding en ontelbare daden van naastenliefde door “hospitaliers” (ziekenhelpers), vrijwillig(st)ers, het personeel van de bedevaartplaatsen, bij de baden, in de kapel van de Verzoening… Op zichzelf is dat reeds een evangelische boodschap.  

In Lourdes is Maria, de Moeder van Smarten ons zo dichtbij, dat het niet moeilijk is om onszelf en al onze intenties aan haar toe te vertrouwen. Zij blijft altijd bereikbaar, zoals een moeder voor elk van haar kinderen. Maria waakt over ons sinds Jezus haar van op zijn kruis, als onze Moeder aan ons heeft gegeven. Zo verkondigt zij de goddelijke kracht die in een mensenleven werkzaam is, want, ook zij, getuigt dat “niets onmogelijk is voor God” (Luk 1,37). 
Ik wens jullie allemaal toe de Lourdeservaring te mogen beleven en zoals Maria, in volle vertrouwen “ja” te zeggen aan het goddelijk project met jullie leven: een “jawoord” dat iedere dag moet worden herhaald. 
Ja, AVE MARIA! 
Christian Van Robaeys, Permanent deken