Aartsbisdom Mechelen - Brussel
dienst Diocesane Bedevaarten 

Vervul uw wens, uw droom eens naar Lourdes op bedevaart te gaan 


Bedevaarten 2019 
« Gelukkig de armen, voor jullie is het koninkrijk van God » 
   
Juni:  
Vliegtuig: 3 - 7 juni 2019
  
O. L. V. – ten Hemelopneming:  
HST: 17–23 augustus 2019 
Vliegtuig: 16–23 augustus 2019 
             19–23 augustus 2019