Aartsbisdom Mechelen - Brussel
dienst Diocesane Bedevaarten 

Vervul uw wens, uw droom eens naar Lourdes op bedevaart te gaan 


Bedevaarten 2020 
« Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis » 
   
Juni:  
Vliegtuig: 25 - 29 mei 2020
  
O. L. V. – ten Hemelopneming:  
HST: 18–24 augustus 2020 
Vliegtuig: 17–24 augustus 2020 
             21–24 augustus 2020


Ten gevolge van de pandemie, zijn alle bedevaarten afgelast.