Aartsbisdom Mechelen - Brussel
dienst Diocesane Bedevaarten 

Vervul uw wens, uw droom eens naar Lourdes op bedevaart te gaan 


Bedevaarten 2018 
« Doe alles wat Hij u zeggen zal » 
   
Pinksteren:  
Vliegtuig: 28 mei–1 juni 
  
O. L. V. – ten Hemelopneming:  
HST: 11–23 augustus  
Vliegtuig: 17–24 augustus op aanvraag 
             17–20 augustus op aanvraag