Aartsbisdom Mechelen - Brussel
dienst Diocesane Bedevaarten 

Vervul uw wens, uw droom eens naar Lourdes op bedevaart te gaan 


Hospitaliteit van de bedevaart Mechelen-Brussel
Ga mee met de bedevaarten van het aartsbisdom Mechelen-Brussel,  
we zijn één grote familie! 

Onder “Hospitaliteit” Mechelen-Brussel verstaan wij  zowel de verzorgers als de ‘zieken’. 
De hospitaliteit MB verenigt mannen en vrouwen die zich tijdens het ganse jaar vrijwillig inzetten ten dienste van personen die door ziekte of handicap gehinderd zijn. 
Hij vraagt de nodige ‘goodwill’ en ook de gezondheid die hen toelaat hun dienst correct te doen. 

Voorzitster van de hospitaliteit Mechelen—Brussel 
Brigitte Delvaux 

Lourdes is een plaats waar waarden op zijn kop worden gezet: de zieken en gehandicapten komen op de eerste plaats. “Al diegenen die terugkomen van Lourdes stellen vast dat ze veranderd zijn en dat ze geraakt werden. Geraakt door de glimlach van de zieken waarmee ze op stap gingen. Geraakt door de grote broederlijkheid met internationaal karakter. In Lourdes beleeft men de genade van het geven en krijgt men die van het zich nuttig kunnen maken. “  
(Régis-Marie de la Teyssonnière, hoofdaalmoezenier van de Hospitaliteit – in “Lourdes magazine 148/2007, p. 24)