Aartsbisdom Mechelen - Brussel
dienst Diocesane Bedevaarten 

Vervul uw wens, uw droom eens naar Lourdes op bedevaart te gaan 


Zaterdag 21 augustus 2021 : Heilige Pius X
7:25 - 8:15 u : Lauden (live vanuit Notre Dame de la Garde)
Tekst der Lauden van vandaag
Heilige Pius X, aan wie de ondergrondse basiliek van Lourdes is toegewijd. 
Vorig jaar beëindigden we de bedevaart op de dag van de gedachtenis van Maria Koningin. Dit jaar doen we het op de dag waarop de heilige Pius X herdacht wordt. Er is een band met Lourdes, vermits de ondergrondse basiliek hem is toegewijd. Deze werd in 1958 ingehuldigd, het jaar van de honderdste verjaardag van de verschijningen van de Maagd Maria aan Bernadette Soubirous. 
De bouw kwam er op initiatief van Mgr Théas, bisschop van Tarbes en Lourdes, die daarin bemoedigd werd door paus Pius XII en gesteund door de burgemeester van Lourdes. 
Aanvankelijk was het de bedoeling een schuilplaats te bouwen voor de processies, schuilplaats die zou gebruikt worden bij slecht weer. Geen van de twee bestaande basilieken was groot genoeg om de massa bedevaarders te onthalen bij grote samenkomsten. 
Om de basiliek te bouwen, heeft men eerst, in 1956, het “Monument van de Vrede” moeten slopen. Hiervoor moest het monument dat na de eerste wereldoorlog in 1920 gebouwd was, afgebroken worden. 
De bouw ging van start op 18 maart 1956 en de werf werd op 30 mei ingezegend door kardinaal Gerlier, aartsbisschop van Lyon en vroegere bisschop van Tarbes en Lourdes. De basiliek werd op 25 maart 1958, dag van de Aankondiging aan Maria, door Mgr Angelo Roncalli, toekomstige paus Johannes XXIII, ingezegend. Deze zond een telegram naar paus Pius XII, waarin hij zich verheugde over “de talrijke menigte die tegelijk ingetogen en enthousiast” was. Het heiligdom kreeg de titel van kleine basiliek op 7 mei 1958, zes weken naar haar inwijding. 
De basiliek werd toegewijd aan de heilige Pius X, die kort voordien heilig verklaard werd (29 mei 1954). Deze paus heeft zich veel ingezet voor het meer toegankelijk maken van de eucharistie, het sacrament dat zo belangrijk was voor de heilige Bernadette (communie van de kinderen en dagelijkse communie). Aan de ingang van de crypte van de basiliek van de Onbevlekte Ontvangenis (de grote basiliek in Lourdes) bevindt zich een mozaïek met zijn beeltenis. 

Gebed van de H. Pius X tot Maria Onbevlekt Ontvangen 
 
Onbevlekte Maagd, die aan de Heer behaagd hebt en Zijn Moeder mocht worden, onbevlekt in lichaam en ziel, in geloof en liefde; zie welwillend neer op de ongelukkige kinderen, die uw machtige bescherming afsmeken. 
De helse slang over wie reeds in het paradijs de eerste vloek werd uitgesproken, zet helaas zijn strijd voort en blijft de arme kinderen van Eva belagen. 
Gij, die onze gezegende Moeder zijt, onze Koningin en voorspreekster, die de kop van de vijand verpletterd hebt vanaf het ogenblik van uw Ontvangenis, neem onze gebeden aan, en draag ze voor de troon van God. Wij zijn met U, één van hart en één van ziel. Sta ons bij dat we ons nooit laten bedriegen en ons in de valstrikken laten lokken, die ons worden gelegd, en dat we allen eenmaal de haven van het eeuwige heil mogen bereiken. Dat te midden van zovele gevaren, de Kerk en de christelijke maatschappij opnieuw de lofzang moge aanheffen, van bevrijding, zege en vrede. Amen. 

 10:30 u :  Afsluitende eucharistie van de bedevaart in de kerk Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes te Jette