Aartsbisdom Mechelen - Brussel
dienst Diocesane Bedevaarten 

Vervul uw wens, uw droom eens naar Lourdes op bedevaart te gaan 


E - Bedevaart
Beste Vrienden, 
Vorig jaar was het niet mogelijk bedevaarten te organiseren. Daarom wordt dit jaar hetzelfde thema voorgesteld als dat van vorig jaar: “Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis” Op de openingspagina van de virtuele bedevaart vindt u le linken naar hett openingswoord van Mgr. Kockerols en naar deze die toegang geven tot videos over de Onbevlekte Ontvangenis. Er is ook een video waarin aan de kinderen over de Onbevlekte Ontvangenis gesproken wordt. Gezien dit jaar toegewijd is aan de Heilige Jozef, de echtgenoot van Maria, krijgt hij ook een plaatsje. 
Er volgt hier een korte uitleg over de manier waarop u deze bedevaart zult kunnen volgen. Er is, om zo te zeggen, een dagelijkse structuur, maar iedere dag krijgt zijn eigen accent. Laten we eerst de dagelijkse structuur aangeven. Vervolgens zullen we het hebben over het eigene van iedere dag. 
De dagelijkse structuur ziet er als volgt uit: 
- 7.00 u Morgengebed door de Europascouts en -gidsen 
- 7.25 u Lauden 
- 10.00 u Eucharistie 
- 15.30 u Rozenkrans 
Namiddagactiviteit 
- 17.45 u Vespers 
- 21.00 u Kaarsjesprocessie 
Iedere dag wordt een mariaal heiligdom in de kijker gezet. Het eigene van iedere namiddag vindt u in onderstaande tabel: 
Dag
Activiteit Mariaal Heiligdom
Maandag 17:00 Aanbidding en eucharistische zegen
Scherpenheuvel
Dinsdag Wanneer men wil Spectakel Bernadette van Lourdes Pontmain
Woensdag
Wanneer men wil De weg van het water Fatima
Donderdag Wanneer men wil Kruisweg Guadeloupe
Vrijdag Wanneer men wl Boetesacrament en ziekenzalving Kibeho (Rwanda)
Elk mariaal heiligdom zal in de kijker gezet worden met een beschrijving van de plaats en van de reden voor de mariale devotie. Vervolgens hebben video’s het over de verschijningen van de Maagd op de respectievelijke plaatsen en over de manier waarop de devotie tot Maria er beleefd wordt. Dank zij die video’s kan men zicht een beeld maken van de mariale devotie en wordt men er zich van bewust hoe belangrijk volksdevotie en bedevaarten zijn. 
Op zaterdag 21 augustus om 10.30 komen we samen in de Grot van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes in 1090 Jette (Brussel), waar Mgr Koen Vanhoutte, hulpbisschop van Vlaams-Brabant, de sloteucharistie zal voorgaan. 
Ik wens u een goede bedevaart. 
Benoît Goubau, directeur van de bedevaart Mechelen-Brussel 

Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis
Maandag 16 augustus 2021
Scherpenheuvel